Migrationsverket – ”Testet är missvisande”

Jag gjorde testet och inte blev jag kristen. Kunde ju rätt många budord mm mm. Men inte räckte det. Tur att det var ”missvisande” 🤭

Det blir lite ironiskt när migrationsverket tycker det är missvisande. Jag uppfattar det likadant med deras utredningar för dom som söker asyl pga att dom har konverterat.

Man tar råd av Sveriges Kristina Råd. Men hur kommer det sig att man ändå missförstår så djupt?

”Vi har inga test”. Säkert inte såsom testet på Facebook. Och det tror jag ingen tror heller. Det är ju ett bra sätt att belysa frågorna som ställs. Men det är ju självklart så att man har ett annan ”typ av test”. Man måste ju undersöka om konvertiter verkligen är konvertiter. Självklart. Men med vilken metod? Med vilken tilltro?

I Tidningen Dagen följer man upp detta test med migrationsverket.

Det måste bli ett slut på denna tortyr för våra konvertiter. Det har kostat livet. Man orkar inte. När ska vårt land fatta att i delar av vår värld är det accepterat att tro på Gud och Jesus. Man dödar någon hellre än låter den leva i sin tror. Dom anser det har en annan tro som dom anser alla måste ha. Den får man inte lämna. Gör man det bryts alla band. Man är till och med beredd att döda för det. Att då konvertera är ett ofantligt stort steg. Bara det borde migrationsverket inse.

Det räcker nu Migrationsverket. Ert sätt att hantera konvertiter är detsamma som att utestänga och slänga ut alla kristna som lever i detta land Sverige. Jag har varit kristen hela livet. Men det räcker tydligen inte för er. Ni borde skämmas. Det enda rätta ni kan göra är att avsluta det system av förhör ni nu gör. Utlys en allmän amnesti fram tills dess ni format om ert system så att det blir rättssäkert. När det blir rätt grundat är ni välkomna tillbaka på arenan. Då kan ni börja med era ”kontroller” och ”undersökningar” Men inte förrän ni gjort er hemläxa och skapat ett bättre system. Inte förrän då har ni det förtroende som behövs för att vara trovärdig ert uppdrag.

Läs gärna artikeln i Aftonbladet. Citat: ”Om detta stämmer det minsta är Migrationsverkets kristendomstest skapad av djävulen själv” skriver gourmand-katoliken Edward Blom på Twitter, efter att bara ha svarat 43 procent rätt. Det är hög tid för regeringen och migrationsverket att stanna upp och göra om. När ska dom lyssna på kritiken? Måste vara tufft för somliga anställda att jobba med det. Skulle önska att personalen krävde förändringar. Dom är verkligen utsatta i detta läge.

Så händer det avskyvärda igen (o igen o igen o igen)

Många kommer som invandrare till vårt land. Långt i från alla kommer till vår kyrka eller någon kyrka överhuvud taget

Men när man kommer till vår kyrka händer det att man hittar tron på Jesus. Blir alltså en kristen.

Oftast innebär det att alla band bryts med sin familj. Det är i vissa länder dödas man om man konverterar till kristendom.

I vår kyrka har vi blandat annat Ulrica och Amir (årets vardagshjälte ) som tar strid för dessa konvertiter. Dom skulle aldrig ta strid för någon som inte är sann konvertit. I mina ögon är dom hjältar. Men dom drivs av andra krafter än att kallas hjältar. Dom drivs av kärlek till dessa människor.

Trots detta väger deras ord och intyg så oerhört lätt för migrationsverket.

Nu skickas fortfarande konvertiter till sitt hemland. Igen. Och igen. Och igen.

Denna ovärdiga behandling måste få ett slut.

När ska migrationsverket ta reson? När ska dom lära sig omkring problematiken för en sann konvertit ? Tiden går och på tok för lite görs.

Hur många ska mista livet pga att ett handläggare inte gjort sin hemläxa och satt sig in i ärendet med en djup förståelse ? Innan migrationsverkets ledning ändrar på sina instruktioner? Innan vår riksdag fattar humana beslut i detta?

Nu händer det avskyvärda igen. Dags att utvisa konvertiter igen.

Till detta finns det dom som är inlåsta på förvar (fängelse) för invänta verkställighet. Det verkar ta många månader och där sitter dom.

Det måste bli ett slut på denna ovärdiga behandlingen.

PS Amir, som han heter, är nu framme i Afghanistan. Han Hr ingen familj/släkt att gå till. Han får bo på ett ”hotell” 14 dagar. Sen får han klara sig själv. Tror du kan förstå hur stressande detta kan vara. DS

Migrationsverket har svarat….

Frälsningsarmén ställde frågan till migrationsverket: ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” En ganska relevant fråga med tanke på deras godtycklighet angående konvertiters ansökan om asyl.

Nu har svaret kommit.

”Alla asylsökande som söker skydd i Sverige ska göra sitt behov sannolikt”

Dom svarar också att ”det är asylsökandens berättelse som utgör grunden för vår bedömning”

Nu kan ju inte verket gå ut med detaljer hur man ska göra och säga för att få asyl. Det blir ju annars rätt lätt att kopiera den åsikten och sen får alla stanna.

MEN om nu verket vill lyssna på en asylsökandes berättelse så låt dom berätta. Lyssna på vad dom säger. Ge inte omöjliga frågor som uppenbarligen är till för att fälla dom. Ta hjälp av människor som följt deras väg. Som ser deras verkliga omvändelse. En konvertit som väljer att tro på Jesus och låter sig döpas vet vilka risker den utsätter sig för. Med livet som insats väljer dom en ny väg i livet. Man får säga farväl till sin familj i hemlandet. Man riskerar att bli döda. Vägen tillbaka finns inte. Så att konvertera är ingen lättvindig läsning för att få stanna i Sverige.

Svaret från migrationsverket gör det inte lättare. För man verkar inte följa sin egen strategi.

Jag vill tro att man som utredare vill göra sitt bästa. Absolut. Uppenbarligen finns det fortfarande brister i kunskap och förståelse om tro, religion och att konvertera. En utbildningsdag ska hjälpa dom att förstå detta bättre. Men det krävs nog lite mer. Djupast sett handlar det mer om attityd. Att man lägger bort sin egen tro eller otro i beslut. Utan att man mer har en fördomsfri attityd där man avsäger sig rätten att redan innan ha bestämt sig för vad man ska besluta.

Ibland undrar jag om migrationsverkets viktigaste uppgift är att neka asyl. Att man i första rummet har att säga nej till alla. Så få som möjligt ska få asyl. Inte behovet. Har man nått en kvot så är kvoten fylld. Men det är ju bara min egen fundering. Men tänk om den är sann? I så fall är det inte konstigt att man hittar på massa saker för att få en asylsökande att bli förvirrad och göra bort sig.

Vad är Migrationsverkets definition av sekt?

Jag läser med bestörtning att migrationsverket väljer att definiera Pingstkyrkan  i Borås och Equmeniakyrkan i Borgstena för att vara en sekt.

Det måste vara väldigt knepigt för den som jobbar på migrationsverket och tillhör en Pingstkyrka eller en Equmeniakyrka.

För det första måste man fundera på hur migrationsverket definierar  vad en sekt är. För det andra kan man fundera på hur samma myndighet ska komma till rätta med dåliga kunskap en del av sina handläggare har. För det tredje kan man fundera på när asylsökande som bytt religion ska få en rätt bedömning.

Dagen skriver om hur tokigt detta har blivit. Det är hög tid för myndigheten att komma tillrätta med detta problem. Asylsökande som blivit kristna kan oftast inte vända tillbaka hem. Inse det.  När migrationsverket svarar att det var ett olyckligt sätt att skriva blir man ännu mer fundersam. Så sa dom ”förra gången” också. Men det verkar inte hjälpa. Citat: ”Formuleringen är olycklig och vi skulle inte ha använt begreppet sekt i det här sammanhanget, säger Matilda Niang vid Migrationsverkets presstjänst.” Vidare säger hon ”Efter en intern uppföljning av ärenden kopplat till konversion har vi sett att det kan finnas skäl att vidareutbilda personalen i dessa frågor”. Jag skulle vilja påstå att det verkar finnas synnerliga skäl att vidareutbilda.

Det må väl vara hänt att man kallar en pingstkyrka att vara sekt. Det är ju i grunden fel. Men ändå. Det som värre är är att man inte tror på en asylsökande som blivit en kristen. Att sända tillbaka en sådan person till sitt hemland kan innebära döden. Så det är klart värre. Det är förödande! Det är fruktansvärt.

Så kära migrationsverk. Det är hög tid att tänka om och göra rätt. Och gör det fort innan någon mer får sätta livet till pga att ni inte kan definiera vad en sekt är och inte kan förstå vad en sann omvändelse är.