Söndagstankar – Att angöra vid en brygga

Kanske du hört den gamla klassikern ”Att angöra en brygga”. Tage Danielssons och Hasse Alfredsons låt.

Den avslutas med texten:

”…. finns någon skönare konst
här i livet än den
att angöra rätt en brygga?”
Det finns bryggor som inte är värda sitt namn. Det finns bryggor som man bör undvika. Det finns bryggor som är förbjudna. Det finns bryggor som inte håller måttet. Det finns bryggor som lockar. Det finns bryggor som saknar vatten under sig. Vi behöver vara omtänksamma om oss själva så att vi inte angöra fel brygga.
Men det finns bryggor som är öppna för att angöra. Det finns bryggor som håller. Det finns bryggor med vackra utsikter. Det finns bryggor som är som att komma hem.
Det finns en annan sångstrof:
”En gång jag seglar i hamn….”
Kanske sången har ett annat syfte än det jag tänker. För livets seglats har också en hamn. En gång kommer vi alla att segla in i den hamnen och angöra dess brygga.gäller det att man valt rätt hamn och rätt brygga.
Trons hamn – himmelns hamn – beskrivs ofta som att komma i hamn.
Lika sant som att man tar ut sin sjöresa på sjökortet, tar ut rutten för att inte köra på grynnor och skär, så får vi ta ut vår livsrutt. Så att vi når hamnen vi tänker oss.
Guds brygga är inte ur spel. Den håller inte på att förstöras. Den är vid god vigör.
Himlen är ett medvetet val vi gör här i livet. Lotsen dit är Guds ande. Vid rodret vill Jesus stå.
Som avslutning måste jag väl också citera den lilla sången ”Min båt är så liten…”

Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har gripit (fattat) min hand.

//: När Jesus (Han) styr(er) båten, då går det så bra på vägen till himmelens land ://

2. Nog möter mig motvind och dimma och storm, men Jesus har gripit min hand.

//: När Jesus styr båten, då går det så bra på vägen till himmelens land ://

3. Jag vet ej om resan blir lång eller kort, men Jesus har gripit min hand.

//: När Jesus styr båten, då går det så bra på vägen till himmelens land ://

Det är då jag tror vi kommer säkra i hamn. Att vara på stormigt hav vet vi nog hur det kan upplevas. Att försöka angöra en brygga i sjögång likaså.

När lärjungarna var ute på stormig sjö sa Jesus åt vinden att lägga sig. Och den löd honom.

Det är min bön denna dag att den storm du upplever ska få lägga sig. Att Jesus ska få möjligheten att styra din livsbåt. Att Guds ande ska få vara din lots i livet och föra dig fram på säkra vatten.

Det finns en brygga som inte rasat samman och som väntar på dig.

Söndagstankar – Vad formar min tro?

Fader, vem gav mig budskapet som skapade mitt hjärtas tro?

Frågan mötte jag i den bibelläsningsplan jag följde. Å ena sidan är det vän en konstig fråga. Det är ju naturligt att tänka att vår tro formas av den som tron riktas till. Alltså Gud själv.

Men funderar man lite mer så är kanske svaret inte riktigt så enkelt.

Vad formar din tro? Vem får påverka din tro? Vem lyssnar du till?

En högst relevant fråga. Och så viktig. För en tro behöver formas av källan själv. Därför behöver vi vara mer ivrig att formas av Gud än av oss själva eller någon annan.

Likaså behöver vi lyssna på ett prövande sätt när vi lyssnar till en predikan. Inte att dissikera den kritiskt och utgå från att den är fel. Utan mer att söka dess ursprung. Vart hämtar den sin inspiration? Stämmer den med Guds eget ord? Vad har den att ge oss? Så bearbetar vi den så att vi behåller det goda och lämnar det övriga åt sidan.

Formas vår tro av gamla minnen eller nyvunna erfarenheter varje dag?

Tro är ingen merit. Tro är ingen formel. Tron är inget arv från något. Tro är en levande relation med Gud själv.

Vad formar din tro? Sök ditt svar. Det kommer att hjälpa dig framåt.

Kolla denna länk också.

Närmare Gud till dig. En sång som påminner om att där, närmare Gud, där formas min tro.

…. om nödvändigt , använd ord…..

Hittade denna bild hos min vän Roger på hans Facebookssida.

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använda ord.

Fundera på den meningen av Franciscus av Assisi en stund.

Jag är ingen predikant kanske du tänker. Du kanske är det mer än du tror.

Allt för ofta förknippar vi predikandet med massa ord. Men det som talar högst är våra handlingar.

Evangelium är mer av praktisk art än ord.

Så….

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använda ord.

Söndagstankar – Ta emot Guds Kraft

Vilka än dina omständigheter än är, vad du än måste uthärda eller offra, så blir hans kraft din i nödens stund.

I en tid där vi skall klara oss själva är detta en svår tanke. I egoismens anda likaså. Att vara den som vänder sig bortom sig själv för att få kraft uppfattas som svag.

Men tänk så fel man har då. Den som inser sitt bästa hämtar kraft från Gud. Har inget med misslyckande att göra. Det är det mest lyckade man kan företa sig.

Vad du än går igenom just nu, vad det än är som tar på dina krafter, ta emot Guds Kraft. Hans kraft blir din.

Den bär. Den lyfter. Den för fram. Den smittar av sig. Den är som en bro över det du möter. Den är som en powerbank. Den för genom dimman. Den blir bara mer och mer. Den tar aldrig slut. Den räcker och blir över. Den är till för dig.

Det finns bara en sak som måste till…….

Du måste ta emot den.

Annars blir den verkningslös för dig. Den blir inte bron över mörka vatten. Den blir inte din powerbank. …. …. ….

Så välj den bättre vägen.

Ta emot Guds Kraft!

Söndagstankar – Ta emot Herrens välsignelse.

Ganska ofta avslutas våra gudstjänster med välsignelsen. Pastorn eller prästen säger då….

Ta emot Herrens välsignelse!

Så läser han välsignelsen. Och kanske är det ingen läsning. Utan det är mer av ett förmedlande. Jag brukar kupa mina händer som en signal om att jag är beredd att ta emot. Att jag vill visa mig själv och Gud att jag gärna vill ha del av hans välsignelse.

Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er 
och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Läs den igen. Och igen. Och igen.

Låt varje sats smälta in inom dig. För visst är det lätt att den bara blir en snabb läsning. Så lämnar man gudstjänsten till kanske ett kyrkkaffe.

Wikipedia beskriver välsignelse så här:

En välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka

Formel? Det är just var den inte är. Inget hokuspokus. Inget man bara rabblar så händer det något. Alltid. Nej, det är en hälsning från det gudomliga, Gud själv. Och den har, och får inte, ingen betydelse om den inte tas emot som just en levande hälsning från Gud själv.

Så läs den på nytt och nu inte som en formel. Utan som Guds hälsning till dig. Ta emot. För Gud menar vad han säger. Han vill välsigna och bevara dig. Han vill låta sitt ansiktes ljus lysa över dig. Han vill bevisa sin nåd över dig. Han vänder sitt ansikte till dig för att låta sina ögon, sina kärleksfulla ögon, se på dig. Han vill ge dig sin frid. Så läs igen.

Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er 
och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

https://meandmyhousestore.com/produkt/poster-valsignelsen/ Du kan hitta trevliga posters via denna länk. Bra påminnelse om att ta emot Herrens välsignelse.

Söndagstankar – Ta emot Guds Frid

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6-7

En annan översättning säger: ”Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.”

Guds frid kan man inte förklara på ett mänskligt sätt. Det är något utöver det vanliga.

I livets alla olika skeenden behöver vi Guds frid. Kanske för att få lugnt inom oss. Att känna att det finns en högre kraft som kan dämpa den oro vi kan känna och uppleva.

En fantastisk följd av denna frid är att den ger våra hjärtan och våra tankar skydd i Kristus Jesus. Är det något som kan dra iväg så är det vårt tänk. Vi drar iväg i tänket och det är inte så ovanligt att det går snett i det vi tänker. Vi drar felaktiga slutsatser. Vi tror att det är på ett sätt fast det egentligen inte är det.

Så ta emot Guds frid!

Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er 
och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Söndagstankar – du är inte satt på andra hand (uppdaterad)

Du är aldrig satt på andra hand i Jesus ögon.

Vi kan känna oss sådan. Vi kan sätta andra på andra hand.

Många berättelser i bibeln visar på att man kan till synes vara på andra hand men inte för Jesus.

Fundera lite vidare på det ämnet. Under dagen kommer det fler tankar. Predikar om det i Hovslätt idag kl 10.

Här kommer fler tankar som kanske kan få dig att tänka vidare i detta ämne

Om man läser bibeln ser man många händelser där man kan tänka att man är satt på andra hand.

Tex mannen vid betesdadammen. Han kom aldrig ner i vattnet när det rördes upp.

Killen med bröd och fisk. Kanske inte många räknade med honom. Men han hade underlaget till undret. Många blev mätta och många blev mätta och mat blev det över.

Sackeus som väl ingen ville vara med besökte Jesus

Den blinde mannen ropade på Jesus. Folket försökte tysta honom men Jesus kallade fram honom och helade honom.

Den som aldrig velat ha med Jesus att göra kan man tycka kanske att Jesus väljer bort. Men när man väl frågar efter Jesus så är han där. Inte långsint.

Officeren ansåg sig inte värdig att Jesus skulle gå in under hans tak. Kanske kan vi känna igen oss i det. Jesus som känner oss innan och utan kanske med all rätt skulle tacka nej. Men inte Jesus. Där andra anser det ovärdigt kan jesus tänka sig att möta den personen.

Den spetälske skulle ropa ”oren” där han gick fram. Jesus hade inte problem att vara nära honom och gör honom frisk.

Änkans gåva i kistan var inte stor. Bara 2 öre. Ändå tillskriver Jesus stor betydelse. Vi kan ställa fattiga åt sidan men det gör inte Jesus.

Så skulle vi kunna göra listan lång

Inom second hand har vi utryck som #älskad igen #återfunnen #återbruk. Mm mm. Ord som beskriver att varan får en chans till. Så är det med oss också.

Kanske känner du är satt på andra hand. Kommit fel. Kanske ingen vill ha med dig att göra. Jesus sätter inte dig på andra hand. Han ger dig en ny chans. När andra inte ser dig så ser jesus dig. Vill ingen annan vara med dig vill han vara med dig.