Semester!

Kan det sägas tydligare?

Semester !

Nej! Det kunde inte sägas tydligare. 

Det var så tydligt det gick 

Så är det bara.