Etiketter

,

Ibland behöver man backa ett par steg och betrakta ett tag.

Farten är hög, många besluts fattas, många frågor kommer till.

Att betrakta är inte att tappa tid utan snarar är det ett sätt att vinna på sikt.

Att betrakta är att få en översiktsbild. Få se samma sak från en annan horisont.

I sin negativ betydelse är betrakta någon som står vid sidan om och har åsikter men inte vill göra något själv. Den förhållningen lämnar vi där hän.

Kanske är det inte så dumt att backa tillbaka ibland och reflektera över läget. Att man på det viset kan se vart man åstadkommit. Vad man kanske behöver ändra på. Utifrån det kan man ta ett omtag.

”Att ta under övervägande” är en bra synonym. Säger rätt mycket om att betrakta.

Att betrakta är väl investerad tid men vi har för lätt att se det som förlorad tid. Men det är precis tvärtom.