Etiketter

Lucka ett har som alla luckor en liten dörr.

För att se dess innehåll måste man öppna dörren till den.

Vad för dörr ska du öppna i ditt liv? Vart leder den dig in i?

Vi står ofta inför nya utmaningar. Dörrar som ska öppnas för att vi ska komma vidare.

Vilken dörr har pockat på ditt intresse en längre tid? Kanske är dags att börja våga glänta på den dörren?