Etiketter

På vårt jobb på erikshjälpen har vi en skylt som det står följande på:

”Har du en lucka för lycka?”

Vi tänker att om du har en lucka i din almanacka så kan du få vara volontär hos oss. Och det skapar lycka för dig själv. Det skapar också lycka för någon som får del av vårt överskott.

Vem ska du skapa lycka för idag?

Vem? Eller behöver du skapa lycka åt dig själv? Det viktiga är att vi skapar lycka. För det har en benägenhet att smitta av sig.