Alla goda ting är 3 påstår man. Kanske är det så.

Ibland tänker jag att en god sak är gott nog.

Vad har du för gott runt omkring dig?

Kanske tänker vi först på mat tex. Men jag tänker på något annat. Eller kanske rättare sagt ”någon”.

Vem har du i din omgivning som gör dig gott? Kanske är det idag som du ska uppmuntra den personen. Att säga sitt tack till den för allt gott den gett och ger dig.