Migrationsverket har svarat….

Frälsningsarmén ställde frågan till migrationsverket: ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” En ganska relevant fråga med tanke på deras godtycklighet angående konvertiters ansökan om asyl.

Nu har svaret kommit.

”Alla asylsökande som söker skydd i Sverige ska göra sitt behov sannolikt”

Dom svarar också att ”det är asylsökandens berättelse som utgör grunden för vår bedömning”

Nu kan ju inte verket gå ut med detaljer hur man ska göra och säga för att få asyl. Det blir ju annars rätt lätt att kopiera den åsikten och sen får alla stanna.

MEN om nu verket vill lyssna på en asylsökandes berättelse så låt dom berätta. Lyssna på vad dom säger. Ge inte omöjliga frågor som uppenbarligen är till för att fälla dom. Ta hjälp av människor som följt deras väg. Som ser deras verkliga omvändelse. En konvertit som väljer att tro på Jesus och låter sig döpas vet vilka risker den utsätter sig för. Med livet som insats väljer dom en ny väg i livet. Man får säga farväl till sin familj i hemlandet. Man riskerar att bli döda. Vägen tillbaka finns inte. Så att konvertera är ingen lättvindig läsning för att få stanna i Sverige.

Svaret från migrationsverket gör det inte lättare. För man verkar inte följa sin egen strategi.

Jag vill tro att man som utredare vill göra sitt bästa. Absolut. Uppenbarligen finns det fortfarande brister i kunskap och förståelse om tro, religion och att konvertera. En utbildningsdag ska hjälpa dom att förstå detta bättre. Men det krävs nog lite mer. Djupast sett handlar det mer om attityd. Att man lägger bort sin egen tro eller otro i beslut. Utan att man mer har en fördomsfri attityd där man avsäger sig rätten att redan innan ha bestämt sig för vad man ska besluta.

Ibland undrar jag om migrationsverkets viktigaste uppgift är att neka asyl. Att man i första rummet har att säga nej till alla. Så få som möjligt ska få asyl. Inte behovet. Har man nått en kvot så är kvoten fylld. Men det är ju bara min egen fundering. Men tänk om den är sann? I så fall är det inte konstigt att man hittar på massa saker för att få en asylsökande att bli förvirrad och göra bort sig.

Att söka för att få stanna…..

Igår satt jag med en av mina vänner som inte fått ett medborgarskap i Sverige. Han skulle på nytt ansöka om att få sin tillfälliga möjlighet att stanna i Sverige. Inte för att få ett permanent uppehållstillstånd. Utan bara för att få en förlängning. 

Ett ganska grymt liv. Familjen är i Syrien. Fru och barn. Kan inte återvänd. Vet inte om han får stanna     Kan bara få om möjligt ett förlängning av ett tillfälligt beslut. 


Jag bara undrar …..

Vad gör det med en människa?


Det går inte att sätta sig in i vad det innebär att vara på flykt. Det går inte att förstå hur det är att veta att sitt land har krig och där finns familjen. Vad händer med en människa som måste åka till Migrationsverket för att ansöka om att få stanna och inte direkt veta hur beslutet blir. 


Jag bara undrar …..

Vad gör det med en människa?


Det måste hända mycket inom en sådan person. Om man inte blir knäckt av det bara ett under tänker jag. Man kan bara be till vår herre att ha särskild omsorg om dessa personer som lever under en sådan press. 

Tänk om man kunde göra mer. Påverka deras hemförhållanden. Jag tror att all som flytt hellre skulle vilja bo kvar hemma under normala och bra förhållanden i sitt hemland. Oh vad jag önskar att världen kunde sätta stopp för denna dårskap som människor åsamkar sina medborgare.  Det verkar totalt omöjligt att bringa ordning i det. Jag finner bar en väg. Det är att fortsätta be himmelens Gud att gripa in i denna förvrängda värld. Sätta stopp för diktatorer och andra som skapar detta kaos. 

När man möter människor som måse hålla sig gömd för att inte bli utvisad pga omständigheter är så typiskt byråkratisk att det måste vara en människa utan känslor som fattat dom blir man bara så trött. Gud, ge medkänsla och medmänsklighet till alla myndighets personer på vår jord. 

Kanske detta ordspråk är dags att dammas av:

Som du vill att andra ska vara mot dig ska du vara mot dom. 

Som Wikipedia beskriver det:

Den gyllene regeln” är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt (”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”) och negativt (”gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”).

Alltså ……

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.